Seg19Jan Ter20Jan Qua21Jan Qui22Jan Sex23Jan Sab24Jan Dom25Jan Seg26Jan Ter27Jan Qua28Jan Qui29Jan Sex30Jan Sab31Jan Dom01Fev